Sodom - Persecution Mania - VG+ 1987 USA Cassette Tape - Thrash Metal

$15.99

Tracklist

A1 Nuclear Winter åÊ
A2 Electrocution åÊ
A3 Iron Fist åÊ
A4 Persecution Mania åÊ
A5 Enchanted Land åÊ
B1 Procession To Golgatha åÊ
B2 Christ Passion åÊ
B3 Conjuration åÊ
B4 Bombenhagel åÊ
åÊ Bonus Track
B5 Outbreak Of Evil

åÊ