Shuga Records Multi-tone Chicago compilation


Oranim Zabar Israeli Troupe / Geula Gill ‎– Shalom! - VG+ 1960's Mono USA Original With Book & Insert - Klezmer / Jewish

$5.99

Tracklist

A01 Chemdati
A02 Orcha Bamidbar
A03 Shiru Shir
A04 Zamri Tama
A05 Chag Laro'e
A06 Shir Eres
A07 Chalil Bagalil
B01 Ma Dodech
B02 Mul Har Sinai
B03 Shir Hashirim
B04 Shnei Orot Balail
B05 Eten Bamidbar
B06 Ma Yafim
B07 Hafle Vafele